Musikschule – Tonstudio – Verleih

  • drums

  • git

  • gits

  • rec

  • rec1

  • bass

                                                          ———- Seit 1997 Musikschule Learnin‘ Music ———-

                            Unterricht in Aachen-Schmithof, Ardennenstr. 28

                           Infos unter (0)2408/9593444 oder (0)179/3980513